Ezért éri meg iskolaszövetkezettel együttműködnöd

A céged számára nagyon előnyös lehet iskolaszövetkezeten keresztül alkalmazni diákokat. Ezzel a megoldással megtakaríthatsz minden időt és pénzt, amit a keresésre, toborzásra és a kiválasztásra szánnál. Nagyon fontos viszont, hogy megfelelő iskolaszövetkezet mellett tedd le a voksod. Korrában írtunk már a diákok foglalkoztatásából járó előnyökről, amit egy jó iskolaszövetkezet tovább tud fokozni.

A megállapodás

Az együttműködés alapján az iskolaszövetkezet vállalja, hogy a számodra biztosítja a kért létszámú, tudású, munkatapasztalatú diák munkaerőt a meghatározott időre. A megoldás a diákoknak is előnyös. Nekik elég egy iskolaszövetkezettel tagsági viszonyt létesíteniük. Nem kell egyénileg munkát keresniük, és a szövetkezet keretén belül egyfajta védettséget is kapnak a munkaerőpiacon. Az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja személyes közreműködés keretében végezhet munkát a „megrendelő” részére, a szolgáltatás fogadójánál, vagyis nálad.

A tevékenység kereteit a tagsági megállapodás, továbbá a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései határozzák meg.

Az iskolaszövetkezet és tagja közötti tagsági megállapodás tartalmazza:

  • a tag által vállalt feladatok körét,
  • a tagnak a szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítése tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó díjazások legkisebb összegét,
  • és az iskolaszövetkezet és a tag kapcsolattartásának módját a feladatteljesítéssel nem járó időtartamra.

Ez a kerete a megrendelőnél történő tevékenységnek.

A gyakorlatban

Ha megérkezik a megrendelésed egy konkrét munkára az iskolaszövetkezethez, ennek részleteiről egy további megállapodás születik a szövetkezet és a diák között. A megrendelésedben pontosan meghatározhatod, hogy milyen tudású, képességű munkaerőt kérsz az iskolaszövetkezettől. A munkavégzés részletes feltételeit is kikötheted, például a munkarendet, a betanítást és a munkavégzés helyét.

A konkrét munka, a személyes közreműködés külső szolgáltatás keretében történő teljesítés megkezdésének feltétele, hogy az iskolaszövetkezet és a tag írásban megállapodjanak megrendelésed alapján:

  • a szolgáltatás fogadójának személyében, (ez vagy te, mint megrendelő)
  • a teljesítendő konkrét feladatban,
  • a tag díjazásának összegében és az összeg kifizetésének időpontjában,
  • a feladat teljesítésének helyében,
  • és a feladat teljesítésének tartamában.

A tevékenységhez természetesen munkajogi feltételeknek és szabályoknak is kapcsolódniuk kell, melyeket mint a munka irányítójának, neked kell biztosítanod és betartanod. Az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja személyes közreműködésére, azaz munkavégzésére a Munka Törvénykönyve meghatározott rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szövetkezet diákjának, ha a feladatteljesítés tartama a napi 6 órát meghaladja, napi 20 perc, ha pedig a napi 9 órát is átlépné, további napi 25 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. Ha pedig két egymást követő napon végzi a diák a feladatát, a napi munka befejezése és a következő napi munka megkezdése között legalább 11 óra pihenőidőt kell biztosítani.

Tizenhárom feladatteljesítéssel töltött nap után egy nap szabadság is jár.

Fontos!

Ha az iskolaszövetkezeti tag a 18. életévét még nem töltötte be, a Munka Törvénykönyve fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályait is alkalmazni kell. Ez legfeljebb napi 8 órás munkaidőt, hosszabb munkaközi szünetet és legalább 12 óra napi pihenőidőt jelent. Legfeljebb egy heti munkaidőkeretet határozhattok meg, éjszakai munkára és túlórára pedig nem lesz lehetőség.

A munkavédelmi előírások betartásáról is gondoskodnod kell.

Az iskolaszövetkezettel kötött megállapodás alapján a megrendelő szolgáltatási díjat fizet az iskolaszövetkezet számára. A minimális szolgáltatási díj összegét jogszabály határozza meg a minimálbér egy órára vetített összegének 1,178 szorosában. A diákok díjazásánál alkalmazni kell a minimálbérre, illetve a garantált bérminimumra vonatkozó szabályokat.

Társadalombiztosítási helyzet

A társadalombiztosítási szabályok szerint nem biztosított az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagja – a 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszony szüneteltetésének időtartama alatt sem. Ez azt jelenti, hogy nem kell társadalombiztosítási járulékot fizetnie a jövedelméből, és emiatt nem is lesz jogosult a társadalombiztosítás ellátásaira, például táppénzre.

Előnyök mindkettőtök számára

Mivel az iskolaszövetkezeten keresztüli munkavégzés anyagilag előnyösebb, és munkakeresés szempontjából kényelmesebb, biztonságosabb, mint például egy munkaviszonyban végzett diákmunka, a munkaerőpiacon keresettebb ez a fajta megoldás a diákok részéről.

Te pedig munkaadóként kisebb költséggel, gyorsabban juthatsz hozzá a megfelelő munkaerőhöz. Ne hagyd ki ezt a lehetőséget!

Cikkünk Molnárné Dr. Balogh Márta jogász, munkajogi és társadalombiztosítási szakember hozzájárulásával készült. A cikk a megjelenésekor hatályban lévő jogszabályi rendelkezések alapján készült, az időközben esetleg bekövetkezett jogszabályváltozásokat nem tartalmazza. Kérjük, erre feltétlenül legyél figyelemmel.

Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is:

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail