Ha megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatsz

Ha az egészségi állapot tartósan, jelentős mértékben megromlik, a munkavégzési lehetőségek is megváltoznak. Szerencsére sok esetben ebben a helyzetben is van mód arra, hogy az egészségi állapot függvényében munkát vállalhasson az érintett személy. Ez számodra is előnyös az adókedvezmények miatt, és a megváltozott munkaképességű munkavállalónak is, aki nemcsak keresethez jut így, hanem hasznos tevékenységet is folytathat.

Megváltozott munkaképességű személy

Korábban rokkantnak minősült, rokkantsági nyugdíjat kaphatott a jelentős egészségromlással küzdő személy. 2012 óta ennek az ellátásnak a helyébe lépett a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, amely annak adható, akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján hatvan százalékos vagy kisebb mértékű, és az ellátás egyéb feltételeinek is megfelel.

Ha a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálható, azaz visszavezethető a munkaerőpiacra, rehabilitációs ellátást kaphat. Ha nem rehabilitálható, vagy rehabilitálható, de idősebb, mert az ellátás iránti kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíj korhatár betöltéséig hátralévő időtartam nem haladja meg az 5 évet, rokkantsági ellátást kaphat.

Munkavégzés

Mind a rehabilitációs ellátás, mind a rokkantsági ellátás mellett vállalható munka a megfelelő korlátozások betartásával. Figyeljetek az összegbeli korlátra! A rehabilitációs és a rokkantsági ellátást is meg kell szüntetni, ha a megváltozott munkaképességű személy jövedelme három egymást követő hónapon keresztül  meghaladja a minimálbér százötven százalékát.

Nagyon kell figyelni erre a kereseti korlátra, mert túllépése esetén megszűnik az ellátás. A legtöbb esetben ennél a foglalkoztatásnál részmunkaidőben történik a munkavégzés, részben az összeg miatt, részben azért, hogy az egészségi problémával küzdő munkavállaló többet pihenhessen. Gyakori a határozott időre szóló munkaszerződés kötése. Próbaidő természetesen ez esetben is lehetséges.

A kereseti korlát esetleges túllépését a megváltozott munkaképességű munkavállalónak kell figyelnie, és a túllépést be kell jelentenie a folyósító szervnek.

Munkajogi helyzet

A megváltozott munkaképességű munkavállaló egészségi állapotára tekintettel évi öt munkanap pótszabadságra jogosult. Betegszabadság az általános szabályok szerint jár. A munkaviszonyban eltérés van a rehabilitációs ellátásban részesülő és a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló helyzete között.

A rehabilitációs ellátás mellett dolgozó munkavállaló nem minősül nyugdíjasnak, az általános szabályok szerint, tehát indokolással mondhat fel neki a munkáltató, és végkielégítésre is jogosult lehet. Sőt, ha egészségi okkal összefüggő alkalmatlanság lenne a felmondás indoka, csak akkor szüntethető meg a munkaviszonya, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább, és a munkáltató nem tud számára egészségi állapotának megfelelő munkakört felajánlani, vagy azt a munkavállaló alapos indok nélkül nem fogadja el.

A rokkantsági ellátás mellett dolgozó munkavállaló viszont életkorától függetlenül munkajogi szempontból nyugdíjasnak minősül. Határozatlan idejű munkaviszonyát indokolás nélkül felmondhatod, és nem jár a részére végkielégítés sem.

Kedvezmények megváltozott munkaképességű alkalmazottak után

Kétféle kedvezményt is igényelhetsz, amennyiben megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatsz.

 A kedvezmény azon munkavállalók után jár, akik rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesülnek, vagy nem veszik igénybe ezeket az ellátásokat, de megváltozott munkaképességükről érvényes komplex minősítéssel rendelkeznek.

1. Adókedvezmény

Ezt a kedvezményt a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megfizetésénél érvényesítheted. A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén legfeljebb a minimálbér kétszereséig mentesülsz a szociális hozzájárulási adó (15,5%) és a szakképzési hozzájárulás (1,5%) megfizetése alól.

A megváltozott munkaképességet komplex minősítésről szóló érvényes dokumentummal, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának folyósítását igazoló határozattal kell igazolnod. Mindkettőt a munkavállalódtól tudod beszerezni.  Ha a jogosultság megszűnik, a munkavállalód az erről szóló határozat átvételétől számított öt munkanapon belül köteles tájékoztatni téged.

2. Rehabilitációs hozzájárulási kedvezmény / mentesülés

Az általad fizetendő rehabilitációs hozzájárulásnál is kedvezményt, sőt mentesülést kaphatsz, ha megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmazol.  Rehabilitációs hozzájárulást akkor vagy köteles fizetni, ha 25 főnél több embert foglalkoztatsz, de a megváltozott munkaképességű alkalmazottaid száma nem éri el a létszám 5%-át.

A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből (a létszám 5%-a) hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás (a minimálbér kilencszerese, 2020-ban 1.449.000 forint/fő) szorzata.

Vagyis, ha a létszám öt százalékát megváltozott munkaképességű munkavállalóval betöltöd, teljes egészében mentesülsz a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség alól, ha a létszám 5%-ánál kevesebb ilyen munkavállalót alkalmazol, csökken a befizetési kötelezettséged.

A kedvezményhez az a megváltozott munkaképességű munkavállaló vehető figyelembe, aki legalább napi négy órás munkaidőben van foglalkoztatva. A kedvezménnyel kapcsolatos részletes szabályokat a 2011. évi CXCI. törvényben találod. Ha akkreditált munkáltatóként foglalkoztatsz megváltozott munkaképességű személyeket, további kedvezményekben részesülhetsz.

Cikkünk Molnárné Dr. Balogh Márta jogász, munkajogi és társadalombiztosítási szakember hozzájárulásával készült. A cikk a megjelenésekor hatályban lévő jogszabályi rendelkezések alapján készült, az időközben esetleg bekövetkezett jogszabályváltozásokat nem tartalmazza. Kérjük, erre feltétlenül legyél figyelemmel.

Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is:

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail